Là cáp sạc Micro USB của Xiaomi

Có thể làm dây sạc cho chuẩn củ sạc chuẩn QC2.0 hoặc QC3.0

Có thể làm dây truyền tải data cho điện thoại