ĐỂ ĐỀ PHÒNG TRƯỜNG HỢP CAMERA CÓ THỂ BỊ RỚT, QUÝ KHÁCH XIN TRÒNG THÊM DÂY TỪ MIẾNG GẮN TƯỜNG VÀO CAMERA (CÓ THỂ LÀM THEO KIỂU THÒNG LỌNG)

Gắn tường giúp cho camera được cố định, làm giảm độ rung cho hình ảnh sắc nét

Gắn tường giúp tránh tầm với của trẻ em, của tác động không mong muốn như người chạm phải, kẻ trộm muốn lấy camera, thông tin của camera

Quan trọng nhất tăng tầm bao phủ, độ rộng của camera. Giúp nhìn bao quát hơn cảnh vật

Bạn không phải nhức óc chế tạo miếng gắn tường trong khi đã có đầy đủ phụ kiện với miếng gắn lên tường