Robot hút Bụi, lau Nhà Xiaomi là sản phẩm ra mắt vào tháng 08-2019, sản phẩm có khả năng lau hút với chiều chế độ khác nhau, có thể hút bụi riêng, lau nhà riêng hoặc kết hợp vừa hút vừa lau...