Hỗ trợ cho máy tính không có bluetooth thành có bluetooth

+ Có thể kết nối với loa không dây bluetooth

+ Có thể kết nối với tai nghe không dây bluetooth

+ Kết nối với tay game xiaomi