DÂY CHUYỂN ĐỔI USB SANG LAN XIAOMI

Hãng sản xuất: Xiaomi Chính Hãng

Là cáp chuyển đổi từ cổng USB sang Lan, có thể sử dụng cho mibox để tăng độ ổn định và tốc độ mạng hoặc dùng cho máy tính không có cổng LAN...

中文名 小米USB外接百兆网卡

English Names : Xiaomi USB to LAn Adapter

 

Bạn đang dùng Mibox hay 1 android tv, nhiều lúc dùng thấy giật lag hay cảm giác mạng chậm, đừng đổ tội cho chiếc mibox của bạn tội e ấy, đôi khi do dùng qua wifi router tải không nổi, khoảng cách xa, vật cản đường truyền mạng...--> Mua Ngay ''Dây chuyển từ USB sang LAN'' nâng cấp độ ổn định của mạng lên.