Lõi lọc không khí Xiaomi Air Purifier Filter Anti virus Bacterial model MCR-FLA là lõi lọc diệt khuẩn thay thế cho máy lọc không khí của xiaomi...

Lõi lọc sử dụng được cho các mã máy lọc không khí

1. Máy lọc không khí gen2s
2. Máy lọc không khí gen2h
3. Máy lọc không khí gen3
4. Máy lọc không khí gen3h
5. Máy lọc không khí Pro