TAI NGHE XIAOMI NECKBAND YOUTH LITE

Hãng sản xuất: Xiaomi Chính Hãng

Xiaomi Mi Bluetooth Youth Lite Neckband Earphones

小米蓝牙项圈耳 青春