Lõi lọc không khí ô tô Xiaomi là sản phẩm thay thế trong máy lọc không khi xe hơi Xiaomi, lõi lọc giúp loại bỏ đi khói thuốc, mùi lạ, vi khuẩn, mùi xe mới...